پرسشنامه نگرش مصرف سیگار و قلیان

رابطه‌ی مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان

jsums.medsab.ac.ir/article_839.html
Translate this page
همچنین نگرشبه مصرف مواد و هیجانخواهی 19% از مصرف قلیان و متغیرهای نگرش به ... تعارضات خانوادگیو نگرش والدین به مصرفمواد، 17% تمایل به مصرف سیگار را و در ... 2- پرسشنامهی رفتارهای پرخطر: این پرسشنامه با اقتباس از پرسشنامه‌ی مرکز ...

[DOC]بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران ...

jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/downloadSuppFile/307/70
Translate this page
بر اساس مطالعه انجام شده ميانگين سن شروع مصرف سيگار در ايران حدود 20 سال است که به ... روش مطالعه:جمع آوري داده ها از طريقپرسشنامه استاندارد صورت گرفت. ..... در مورد استعمال سيگار، سيگار برگ، تنباكوي جويدني، پيپ و قليان مي باشد كه گزينه ها ...

پرسشنامه نگرش نسبت به سيگار - مادسیج

madsg.com/مقياس-نگرش-نسبت-به-سيگار-كشيدن-شور-و-همك/
Translate this page
مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور و همکاران (۲۰۰۰). چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴; 169 بازدید; بدون ... و علوم تربیتی و روانشناسی · پرسشنامه نگرش به مصرف مواد ...

[PDF]بررسی آگاهی، باورها و الگوی مصرف دخانیات در نوجوانان پسر شهرستان ...

journal.fums.ac.ir/article-1-78-en.pdf
Translate this page
by M Karimy - ‎2011 - ‎Cited by 10 - ‎Related articles
و 12 سوال برای بررسی باورهای نوجوانان در رابطه با مصرف سیگار بود. ... 30/4 از نوجوانان، در 12-15 سالگی %و قلیان 65 %میانگین سنی شرکت کنندگان 16/47 با انحراف معیار 1/13 بود. .... 81% و در پرسشنامه آگاهی و نگرش بهGYTS آن برای پرسشنامه.

[PDF]ﮐـﺸﻮﺭ ۳ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮﺵ

payeshjournal.ir/Fa/article/ArticleDownload.aspx?aid=109180
Translate this page
Jun 3, 2009 - ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﻣﺼﺮﻑ. ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﺩﺭ. ۳. ﮐـﺸﻮﺭ. ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﭼﻴﻦ ... ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ. ۳. ﮐ. ﺸﻮﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓـﺖ . ﺩﺭ ﻣﺠﻤـﻮﻉ، .... ﭘﺮﺳـﺶ. ﻫـﺎﻳﻲ. ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ. ﻛﺸﻴﺪﻥ. ﺳﻴﮕﺎﺭ،ﺳـﻴﮕﺎﺭ ﺑـﺮﮒ، ﭘﻴـﭗ ﻭ ﻗﻠﻴـﺎﻥ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻪ.

[DOC]پرسشنامه نیازسنجی پیشگیری از اعتیاد

vc-health.kums.ac.ir/kums_content/media/image/.../8169_orig.doc
Translate this page
پرسشنامه بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد در خصوص پیشگیری از مصرف سیگار ... یک ساعت کشیدن قلیان چند برابر دود استنشاق شده حاصل از کشیدن یک سیگار است؟

پرسشنامه نگرش مصرف سیگار و قلیان - خبر ایرونی

iruni.ir/search/?q=پرسشنامه+نگرش+مصرف+سیگار+و+قلیان
Translate this page
در یک تجزیه آماری محققان دریافتند که مصرف کنندگان قليان حجم بزرگ تری از سموم را نسبت به مصرف کنندگان سيگار استنشاق می کنند. مقایسه مضرات قليان و ...

مصرف سیگار و قلیان در نوجوانان | مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج

kajpcc.ir › مقالات روانشناسی › اعتیاد
Translate this page
Nov 3, 2016 - مصرف سیگار و قلیان در نوجوانان یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی است که ... توسط مقیاس نیمرخ خطر مصرف مواد وپرسشنامه رفتارهای پرخطر مورد ارزیابی قرار گرفتند. ... همچنین نگرش به مصرف مواد و هیجان خواهی ۱۹% از مصرف قلیان و ...

نگرش و عملکرددانش آموزان دبیرستانهای شاهرود در خصوص استعمال دخانیات

ganj.irandoc.ac.ir/articles/596441
Translate this page
مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دبیرستان‌های شاهرود در خصوص استعمال دخانیات در ... در این مطالعه ازپرسشنامه ای 57 سئوالی در خصوص آگاهی(12سئوال)، نگرش(23سئوال)، و ... مصرف قلیان (78/64%) بالاترین فراوانی را داشت.

نگرش به مصرف سیگار - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

www.virascience.com/search/?q=نگرش%20به%20مصرف%20سیگار
Translate this page
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش سنج مصرف سیگار و پرسشنامه رفتارهای ... همچنین اثر تقلای مذهبی بر مصرف سیگار 

بهترین فاز