آموزش حسابداری با خود آموز نیاز:
اسناد پرداختنی
http://s9.picofile.com/file/8276265442/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C.pdf.html
اسناد دریافتنی
http://s8.picofile.com/file/8276265492/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C.pdf.html
بانک
http://s9.picofile.com/file/8276265518/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9.pdf.html
بستن حسابها
http://s8.picofile.com/file/8276265576/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7.pdf.html
پیش پرداخت و پیش دریافت
http://s8.picofile.com/file/8276265692/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA.pdf.html
تس

ادامه مطلب  

 

با سلام خدمت دانش جویان عزیز حسابداری که دارن آماده میشن برا نوشتن پایان نامه
لیست شرکت های بورس اوراق بهادار رو براتون گزاشتم تا از اون با توجه به محدودیت هاتون لیست شرکت هاتون رو تعیین کنید.
موفق و پیروز باشید . 
http://s9.picofile.com/file/8272379726/85.xml.html
http://s9.picofile.com/file/8272379750/86.xml.html
http://s8.picofile.com/file/8272379800/87.xml.html
http://s8.picofile.com/file/8272379826/88.xml.html
http://s8.picofile.com/file/8272379868/89.xml.html
http://s8.picofile.com/file/8272379934/90.xml.html
http://s8.picofile.com/file/8272379950/91.xml.html
http://s8.picofile.com/file/8272379984/92.xml.html
 
 

ادامه مطلب  

 

محاسبه روشهای استهلاک
http://s8.picofile.com/file/8269483542/Methods_of_calculating_depreciation_Www_ACCFile_com_.xls.html
مطالبی در مورد فوق العاده ماموریت
http://s9.picofile.com/file/8269483626/mamooriat.pdf.html
جدول تسهیم هزینه ها
http://s9.picofile.com/file/8269484050/00.xls.html
قانون کار
http://s9.picofile.com/file/8269484292/kar.doc.html
 
دستور العمل کاربردی حسابرسی بیمه تامین اجتماعی: 
http://s8.picofile.com/file/8269483884/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf.html


ادامه مطلب  

 

تست برای دروس عمومی استخدامی :
ادبیات
http://s9.picofile.com/file/8272137550/adabiat.pdf.html
آمار
http://s9.picofile.com/file/8272137576/amar.pdf.html
کامپیوتر
http://s9.picofile.com/file/8272137642/camputer.pdf.html
هوش و استعداد تحصیلی
http://s9.picofile.com/file/8272137776/hoosh.pdf.html
معارف اسلامی
http://s8.picofile.com/file/8272137826/maref.pdf.html
ریاضی
http://s9.picofile.com/file/8272137868/riazi.pdf.html
زبان انگیلسی
http://s8.picofile.com/file/8272137900/zaban.pdf.html
 
 

ادامه مطلب  

فایل صوتی کتاب زبان هفتم  

      Review 1                 Lesson 2               Lesson 1              Welcome                Cover
  
   Lesson 6                 Lesson 5              Review 2              Lesson 4               Lesson 3
 
 Photo dictionary            Review 4              Lesson 8              Lesson 7              Review 3

ادامه مطلب  

writing class MA 15 & 16 Aban  

classification   illustration and cause and effect paragraph
http://s9.picofile.com/file/8273503550/paragraph_illustration.pdf.html
http://s8.picofile.com/file/8273503592/paragraph_class.pdf.html
http://s8.picofile.com/file/8273503626/COMPOSITION_II_CLASSIFICATION_1_.ppt.html
http://s8.picofile.com/file/8273503692/Cause_and_Effect_Paragraphsonlineversion.pptx.html
http://s9.picofile.com/file/8273503742/cause_effect.pptx.html
http://s8.picofile.com/file/8273504476/Chapter_5.pdf.html
 
 

ادامه مطلب  

دانلود ویدیو های کیوکوشین ساحل چمخاله،استان گیلان  

دانلود ویدیو
http://s1.picofile.com/file/8264730534/MVI_5021_1_.mp4.html
http://s1.picofile.com/file/8264730926/MVI_5018_1_.mp4.html
http://s1.picofile.com/file/8264734176/MVI_5017.mp4.html
http://s1.picofile.com/file/8264734818/MVI_5016_1_.mp4.html
http://s1.picofile.com/file/8264735742/MVI_4948_1_.mp4.html
 
دانلود ویدیو ایروکامبت
http://s2.picofile.com/file/8264738992/MVI_5010_1_.mp4.html
 

ادامه مطلب  

 

جزوه های استخدامی
آمار
http://s8.picofile.com/file/8272138392/Amar_G2_22222222.pdf.html
آرایه های ادبی
http://s9.picofile.com/file/8272138500/araye_adabi_yazdizade_www_konkur_in_.pdf.html
اطلاعات عقیدتی سیاسی
http://s8.picofile.com/file/8272138926/jozve_aghidati_siasi1.pdf.html
معارف اسلامی
http://s8.picofile.com/file/8272138950/maarefe_eslami_gozve.pdf.html
 

ادامه مطلب  

 

جزوه های استخدامی برای دروس اختصاصی
حسابداری صنعتی
http://s9.picofile.com/file/8272139576/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_1_%D8%A8%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C.pdf.html
http://s8.picofile.com/file/8272139592/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_1.pdf.html
http://s9.picofile.com/file/8272139634/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_2.pdf.html
اقتصاد خرد و کلان
http://s8.picofile.com/file/8272139034/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF_%D9%88_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86.pdf.html
 

ادامه مطلب  

Advanced writing 6 Azar  

http://s9.picofile.com/file/8276159400/ProcessParagraphs2009onlineversion.ppsx.html
http://s9.picofile.com/file/8276149950/Writing_paragraphs.pdf.html
http://s8.picofile.com/file/8276150468/The_Writing_Process_WR.ppt.html
http://s8.picofile.com/file/8276150542/Compare_and_Contrast_Paragraphsonlineversion.pptx.html
 
http://s9.picofile.com/file/8276150550/Compare_and_Contrast.pptx.html
 items in research
http://s8.picofile.com/file/8276182684/Writing_research_paper.docx.html
 
 
http://s9.picofile.com/file/8276182884/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%B2%D8%A7%D9%84.docx.html
 
 

ادامه مطلب  

پاورینت های تاریخ معاصر ایران  

درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
درس پنجم
درس ششم
درس هفتم
درس هشتم
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم
درس دوازدهم
درس سیزدهم
درس چهاردهم
درس پانزدهم
درس شانزدهم
درس هفدهم
درس هجدهم
درس نوزدهم
درس بیستم
درس بیست و یکم
درس بیست و دوم
درس بیست و سوم
درس بیست و چهارم
جنگ جهانی دوم

ادامه مطلب  

 

تست استخدامی دروس اختصاصی:
حسابرسی
http://s8.picofile.com/file/8272257750/Hesabresi.pdf.html
اصول حسابداری
http://s8.picofile.com/file/8272257792/osol_hesabdari_www_makhfigah_com.pdf.html
حسابداری صنعتی
http://s9.picofile.com/file/8272257984/Hesabdari_Sanati.pdf.html
اقتصاد
http://s9.picofile.com/file/8272258018/Eghtesad_Khord.pdf.html
http://s8.picofile.com/file/8272258034/eghtesad_khord.pdf.html
 

ادامه مطلب  

دانلودهای مربوط به درس تاسیسات الکتریکی  

دستورالعمل همبندی اصلی در ساختمانها
http://s8.picofile.com/file/8272649168/1MAIN_BONDING.pdf.html
دستورالعمل همبندی اضافی در ساختمانها
 http://s8.picofile.com/file/8272649218/2Suplementary_Bonding.pdf.html
دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمانها
http://s8.picofile.com/file/8272649276/3Earthing.pdf.html
دستورالعمل اندازه گیری مقاومت الکترود زمین
http://s9.picofile.com/file/8272649318/4Measurement.pdf.html

ادامه مطلب  

دانلودهای مربوط به درس تاسیسات الکتریکی  

دستورالعمل همبندی اصلی در ساختمانها
http://s8.picofile.com/file/8272649168/1MAIN_BONDING.pdf.html
دستورالعمل همبندی اضافی در ساختمانها
 http://s8.picofile.com/file/8272649218/2Suplementary_Bonding.pdf.html
دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمانها
http://s8.picofile.com/file/8272649276/3Earthing.pdf.html
دستورالعمل اندازه گیری مقاومت الکترود زمین
http://s9.picofile.com/file/8272649318/4Measurement.pdf.html

ادامه مطلب  

دستورالعمل و راهنمای مدیریت حوادث شیمیایی  

1)
http://s8.picofile.com/file/8276505384/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html
 
2)
http://s8.picofile.com/file/8276505834/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%88_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9.pdf.html
 
3)
http://s9.picofile.com/file/8276505918/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9.PDF.html

ادامه مطلب  

پاورپوینت های جغرافیای 2  

پاورپوینت درس اول پاورپوینت دوم جغرافیای 2 همراه با نمونه سوالات نهایی فصل اول
 
پاورپوینت فصل دوم جغرافیای 2 همراه با نمونه سوالات امتحان نهایی
پاورپوینت های قصل سوم همراه با نمونه سوال امتحان نهایی
پاورپوینت های فصل چهارم همراه با نمونه سوالات امتحان نهایی
دزس 7 تا10
درس 11
درس 12
درس 13
درس 14
درس 15
درس 16

ادامه مطلب  

لینک پاوینت دروس عربی و دینی و قرآن دوره ی متوسطه ی اول(تهییه کننده طیبه السادات هاشمی-سرگروه آموزشی  

پیام های آسمانی نهنم:
http://s8.picofile.com/file/8276466776/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85.pptx.html
 
عربی هشتم:
http://s9.picofile.com/file/8276467334/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.pptx.html
 
 
قرآن هفتم:
http://s8.picofile.com/file/8276467426/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.pptx.html

ادامه مطلب  

ارسال فرمهای فرم  

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران محترم سرگروه ، برخی از فرمهای مهم از جمله فرم بازدید از مدارس و فرم بازدید اوراق و... از لینکهای زیر قابل دریافت است. لطفا فقط از فرمهای زیر استفاده نمایید .
با تشکر
فرم بازدید از مدارس
فرم بازبینی سوالات امتحانات داخلی
فرم ارزیابی سوال
معیارهای ارزیابی دبیرخانه های استانی
فرم نظارت بالینی
فرم درخواست برنامه عملیاتی عمومی
فرم درخواست برنامه عملیاتی خاص
تقویم اجرایی
 
 
 

ادامه مطلب  

جزوه درس الکترونیک 3 _ نوسان ساز  

دانشجویان دانشگاه هوانوردی برای دانلود جزوه اثبات نوسان سازها روی لینک های زیر کلیک کنید.
http://s6.picofile.com/file/8206059018/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B2.pdf.html
http://s3.picofile.com/file/8206058168/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%A7%D8%B2.pdf.html
 

ادامه مطلب  

فایل های مربوط به کلاس اعلام حریق  

فایل کلاس : http://s9.picofile.com/file/8275992826/FIRE.pdf.html 
فایل نقشه ها : http://s9.picofile.com/file/8275992900/map.rar.html 
دستور العمل اعلام حریق شورای مرکزی (سایر دستورالعملها در مطلب قبلی) :
 http://s8.picofile.com/file/8275993018/TCEO_Std_6_2016_Fire_Alarm_Ed_1_.pdf.html 
فایل توافق نامه نظام با آتش نشانی اصفهان : http://www.esfceo.ir/upload/file/book/tafahomne.pdf 
کتاب اعلام حریق کارودانش : http://s9.picofile.com/file/8275993184/KARDANESH.pdf.html 

ادامه مطلب  

پاورپوینت های جغرافیای چهارم  

پاورپوینت درس یکم جغرافیای سال چهارم
 
پاورپوینت درس دوم جغرافیای سال چهارم
پاورپوینت درس سوم جغرافیای سال چهارم
پاورپوینت درس چهارم جغرافیای سال چهارم
پاورپوینت درس پنجم جغرافیای سال چهارم
پاورپوینت درس ششم جغرافیای سال چهارم
پاورپوینت درس هفتم
پاورپوینت درس هشتم
پاورپوینت درس نهم
پاورپوینت درس دهم
پاورپوینت درس یازدهم

ادامه مطلب  

طرح درس فارسی  

 
با سلام و احترام؛
       نمونه طرح درس مربوط به درس فارسی و مهارت های نوشتاری جهت استفاده همکاران درج می گردد.               
                                                                                                                                    
طرح درس یک
طرح درس دو
طرح درس سه
طرح درس چهار
طرح درس پنج
طرح درس شش

ادامه مطلب  

نمونه سوالات ریاضی نهم  

امتحان میان ترم فروردین نهم
آزمون ترم دوم پایه نهم
آزمون پایه نهم
آزمون نوبت دوم نهم
آزمون نوبت دوم یاسوج
آزمون نوبت دوم فارس1
آزمون نوبت دوم فارس 2
آزمون نوبت دوم سنندج
آزمون نوبت دوم بیجار
آزمون نوبت دوم اصفهان
آزمون نوبت دوم پایه نهم
آزمون خرداد ماه

ادامه مطلب  

پاورپوینت های درس 1 تا 6 مطالعات هفتم  

 

     
درس 1                                                                   درس 2
                             درس 3                                                                درس 4
                              درس 5                                                                    درس 6

ادامه مطلب  

 

- شناسایی عوامل غیراموزشی موثر بر بکارگیری اموزش ها در سازمان
- نقد و بررسی مدل فرهنگ سازمانی دنیسون به روش فراتحلیل
- تحلیل بر دانش پژوهی فرایند خط مشی عمومی در ایران
- بررسی تاثیر توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمانی
- تاثیر فن اوری اطلاعات بر رفتار سازمانی

ادامه مطلب  

 

- ارائه چارچوبی جهت سنجش ارزش بلند مدت در فرایند مدیریت ارتباط با مشتری
- نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده
- نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی
- تحلیل شبکه ای عوامل حیاتی موثر بر جذب سپرده های مشتریان
- تبیین بیگانگی کاری با ویژگیهای شغلی و حمایت سازمانی

ادامه مطلب  

مقالات بیس جهت انتخاب موضوع پایان نامه  

1.بررسی رابطه بین ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی
2.بررسی اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام
3.نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط
4.سر رسید بدهی های کوتاه مدت بر اقلام تعهدی
5.قابلیت سرمایه گزاری حاکمیت شرکتی وارزش شرکت

ادامه مطلب  

مقالات بیس جهت انتخاب موضوع پایان نامه  

1.بررسی رابطه بین ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی
2.بررسی اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام
3.نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط
4.سر رسید بدهی های کوتاه مدت بر اقلام تعهدی
5.قابلیت سرمایه گزاری حاکمیت شرکتی وارزش شرکت

ادامه مطلب  

 

- مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با خریداران ریسک گریز
- مدل ارزیابی قابلیت انسان در دستگاههای پزشکی بر اساس روش FMEA و تئوری فازی
- طرح الگوی رفتاری اجرای موفق استراتژی
- عوامل موثر بر انگیزه خرید انلاین مصرف کننده
- شناسایی عوامل موثر بر خرید اینترنتی و اولویت بندی انها با استفاده از ANP فازی

ادامه مطلب  

 

- ارائه مدل توسعه کارافرینی بر پایه مدیریت دانش
- تاثیر فن اوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی
- ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه رهبری اصیل
- بررسی تاثیر گرایش به بازار مدیران بر کسب مزیت رقابتی در چارچوب ابعاد هوشمندی رقابتی و عوامل سازمانی
- طراحی و ازمون رفتار خرید ناگهانی مشتریان

ادامه مطلب  

پاورپوینت های پنجم  

تعدادی از پاور پوینت های پایه پنجم که سال گذشته آنها را طراحی کرده بودم را 
می توانید دانلود کنید.
   
 
      فسیل ها- علوم                    جمعیت - مطالعات اجتماعی        ساده کردن کسرها -ریاضی
                 
 تبدیل کسربه عدد مخلوط                احساسات - مطالعات                الگو ها - ریاضی 
 
                  
 الگوها (جدید 95)                        ضرب اعدادمخلوط                          ضرب کسر در کسر
 
                   
تقسیم عددبرعدد                  

ادامه مطلب  

 

- تاثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با رضایتمندی و ارزش درک شده مشتری
- تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار
- اثر گذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزشهای فرهنگی حاکم بر بازار
- برنامه ریزی زنجیره تامین حلقه بسته با تقاضای قطعی پویا و قیمت پیوسته نزولی
- تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک عملکرد و سیستم تولید

ادامه مطلب  

 

- تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار
- طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیت های پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی
- اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری
- تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب و کار
- مدلی برای کنترل موجودی و تولید در شرایط بحران

ادامه مطلب  

فیلم های آموزشی مکمل درس 1 مطالعات نهم  

فیلم های آموزشی مکمل درس 1 مطالعات نهم
                                           فیلم انفجار خورشیدی                            فیلم انفجارهای سطح خورشید
            
      تغییرات ماه از ابتدا  تا کنون                                      چرخش ماه
                                          شکل گیری منظومه شمسی                                فیلم ناسا از سفر به ماه        
                                        فیلمی از خورشید که هرگز ندیده اید                           ماه قمر کره

ادامه مطلب  

فصول مربوط به درس مباحث جاری حسابداری جهت امتحان  

فصل اول :حسابداری نفت و گاز
 فصل دوم :حسابداری هتل داری
فصل سوم : حسابداری حمل و نقل
فصل چهارم : حسابداری بیمارستان
فصل پنجم : حسابداری اموزش و پرورش
فصل ششم : حسابداری توریست
فصل هفتم : حسابداری کشاورزی
فصل هشتم : حسابداری ورزش
سوالات فصول فوق 

ادامه مطلب  

 

-تحلیل کمی فرصت های رشد و سوداوری شرکت ها بر مبنای ابعاد راهبردهای اقیانوس ابی
- ارائه چارچوبی جدید به منظور ارزیابی طرح محصول با بکارگیری الگوهای رفتار کیفیتی در شرایط عدم قطعیت
- راهبردهای بازارگرایی و نواوری با رویکردی به پویایی کسب و کار
- تبیین نقش میانجی عملکرد محصول در تاثیر چشم انداز و موضع یابی برند بر ارزش ویژه برند
- مدل یابی ساختاری - تفسیری از عوامل موثر بر بدبینی سازمانی

ادامه مطلب  

پاورپوینت های درس 13 تا 18 مطالعات هفتم  

 

                                    درس 13                                                                درس 14
                                    درس 15                                                                درس 16
                                    درس 17                                                               درس 18

ادامه مطلب  

املا فصل به فصل  

تمامی کلمه های سخت درسی بگیر پشیمون نمی شی.
 
املا در س یکم  پایه ی هفتم  
    
املا در س دوم پایه ی هفتم    
   
 
املا در س سوم پایه ی هفتم    
  
 
املا در س چهارم پایه ی هفتم  
  
 
املا در س پنجم پایه ی هفتم      
 
 
املا در س ششم پایه ی هفتم    
  
 
 املا در س هفتم پایه ی هفتم    
 
 
املا در س هشتم  پایه ی هفتم  
  
 
املا در س نهم  پایه ی هفتم    
  
 
املا در س دهم  پایه ی هفتم    
  
 
املا در س یازدهم  پایه ی هفتم  
 
  
املا در س دوازدهم پایه ی

ادامه مطلب  

 

- طراحی مدل سفارش دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی
- بهینه کاوی رقابتی ابزاری برای تحلیل گلوگاه استراتژیک
- استخراج چارچوبی مبتنی بر فهم چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
- بررسی عوامل موثر بر ارتقا هوشمندی انسانی - ساختاری در سازمانهای دانش بنیان
- زمانیندی دو هدفه شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی

ادامه مطلب  

کربلایی رضا شیخی-کربلایی مرتضی عابدیها جلسه هفتگی 1395/8/19 - محفل دیوانگان حضرت ابالفضل (ع)  

شیخی/روضه-پیش چشمان همه داری بزرگم میکنی{۱۶٫۳MB}
شیخی/تک-عمریه به پای تو سینه زنم وقف تو آقا شده جون و تنم{۹٫۷MB}
شیخی/شور-باز دوباره بوی اربعین میرسه{۷٫۷۴MB}
عابدیها/شور-دل بیقرارمه مجنون کربلا بکن من رو مهمون{۷٫۱MB}
عابدیها/شور-کار و بارم شده مثل مجنون{۷٫۲۸MB}
شیخی/شور-آقا ای جانم تویی جانانه مستانه من{۶٫۴۲MB}
شیخی/شور-پسر زهرا و ابوتراب به روی ماهش میزنه نقاب{۶٫۷۳MB}
شیخی/شور-رد شد از زیر قرآن آمد از خیمه طوفان{۳٫۲۵MB}
شیخی/شور-شب هیئت دل من گرم نو

ادامه مطلب  

 

- رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی
- بررسی نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی مدیریت منابع انسانی
- مدل تعالی سرامدی 2013
- بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب و کار
- ارائه الگوی عوامل موثر بر جهت گیری های کارراهه شغلی

ادامه مطلب  

 

- رقابت پذیری مبتنی بر کیفیت
- ارائه الگوی تاثیر انتقال و یکپارچه سازی دانش بر انعطاف پذیری منابع انسانی
- تاثیر انواع اقلام های پرداخت بر مسئولیت پذیری شغلی
- تبیین رابطه بین اجرای موفق نظام برنامه ریزی و پاداش درونی منابع انسانی
- تبیین نقش پارتی بازی در رضایت و عملکرد شغلی کارکنان

ادامه مطلب  

جزوه کارگاه ماشین ابزار 2  

قابل توجه دانشجویان محترم:
فایل اصلی و ترجمه شده را دریافت نمایید.
نمره کلاسی:ویرایش و بهبود ترجمه نیمه اول جزوه به عهده خانم اسدی و نیمه دوم به عهده نفر دوم می باشد.
http://s9.picofile.com/file/8274409250/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%B41.pdf.html
http://s9.picofile.com/file/8274408534/Un_.pdf.html

ادامه مطلب  

5 آهنگ زیبا از گروه IL DIVO  

 
یکی از گروه هایی که همه آثارشان را دوست دارم ، IL DIVO  است.
فاخر ، گوشنواز ، باشکوه
این واژگانی است که میتوان در وصف آهنگهای IL DIVO بگویم.
لینک دریافت :http://s9.picofile.com/file/8275130434/Il_Divo_Somewhere.mp3.htmlلینک دریافت :http://s8.picofile.com/file/8275131092/Il_Divo_Time_to_say_goodbye.mp3.htmlلینک دریافت :http://s8.picofile.com/file/8275132192/Il_Divo_Adagio.mp3.htmlلینک دریافت :http://s9.picofile.com/file/8275133326/Il_Divo_Don_t_Cry_for_Me_Argentina.mp3.htmlلینک دریافت:http://s8.picofile.com/file/8275134568/Il_Divo_Enamorado.mp3.html

ادامه مطلب  

بد غذایی در کودکان  

تماشای کودکی که ظرف غذایش را کنار می زند ، آسان نیست. همه والدین می خواهند کودکان خردسال آنها غذایی مقوی بخورند،و وقتی فکر می کنند که درست تغذیه نشده اند ،نگران می شوند. ولی به خاطر داشته باشید که تغییرات روز به روز یا ماه به ماه در اشتهای کودک کاملا طبیعی است و برخی کودکان همیشه در مورد غذایشان سخت گیر هستند. بسیاری از کودکان خردسال ، آنقدر بدغذا هستند که تمایل دارند فقط از یک نوع غذا بخورند ، برخی نیز که وضعیت تغذیه ای خوبی داشته اند به یکبا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1